Bli medlem i Social value Sverige

Ett årligt medlemskap i Social value Sverige kostar 250kr för enskild individ och 1000kr för juridisk person (år 2015). För den summan får du:

 

  • fyra nyhetsbrev (ett per kvartal) som innefattar information om vad som händer SROI-mässigt i framför allt Sverige men till viss del även internationellt,

 

  • tips om relevanta SROI-relaterade artiklar och skrifter,

 

  • rabatt på aktiviteter som Nätverket arrangerar, exempelvis nätverksträffar av olika slag där SROI diskuteras,

 

  • möjlighet att ansöka om intyget "Godkänd SROI-genomförare" (men andra kriterier måste också vara uppfyllda, se fliken "SROI-genomförare"),

 

  • medlemskap i Social Value International (tidigare SROI Network), vilket bland annat ger månatliga nyhetsbrev om vad som händer internationellt samt tillgång till omfattande dokumentation på organsationens medlemsdel på hemsidan.

 

Du betalar medlemsavgiften genom att sätta in summan på Plusgiro: 638175-0 eller Bankgiro: 854-0320. För individuellt medlemskap: uppge namn, och för medlemskap för juridisk person: uppge organisationens namn. Efter inbetald medlemsavgift skall du som ny medlem fylla i detta dokument och sedan skicka det till SROI-nätverket. Det är först efter att en bekräftelse från Svenska SROI-nätverket erhållits att dokument och medlemsavgift mottagits som medlemskapet träder i kraft.

SROI (Social Return on Investment)

- ett koncept för att förstå de effekter och värden en verksamhet skapar.

Svenska SROI-nätverket © 2012