Social value Sverige!

Social value Sverige (tidigare Svenska SROI-nätverket) är en ideell förening bildad år 2011 på initiativ av ESF-projektet SOUL (Sociala ekonomins Organisationer i Utveckling och Lärande). På föreningens årsmöte i slutet av maj 2017 fattade stämman beslut om att föreningen ska avvecklas och vara helt avslutat den 31 december 2017. Planen är dock att delar av verksamheten ska drivas i ett nätverk knuten till annan organsiation. Vi återkommer med mer information här.

SROI (Social Return on Investment)

- ett koncept för att förstå de effekter och värden en verksamhet skapar.

Svenska SROI-nätverket © 2012