Kvalitetsmärkta SROI-rapporter

På den här sidan presenteras de SROI-analyser som erhållit kvalitetsmärkningen "Svensk SROI-kvalité (Nivå 1)". Klicka på respektive titel för att läsa rapporten. Om du vill få en kort sammanfattning av dem, och läsa om ytterligare några analyser, rekommenderar vi den här foldern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SROI (Social Return on Investment)

- ett koncept för att förstå de effekter och värden en verksamhet skapar.

Svenska SROI-nätverket © 2012